THIFAB AB LASER & GEODESI, ÅNÄSVÄGEN 27, 416 68 GÖTEBORG, TEL:031-259680, FAX:031-250875, E-mail: info@thifab.com                                                

Z-FIX markplan.


Start Planlaser Enfallslaser Tvåfallslaser Maskinmottagare Rörläggningslaser Plan & Vert.laser Punktlaser Avståndsmätare Totalstation Teodolit Avväg.instrument Z-FIX markplan. Handmott.Laser Linjelaser Planimeter Stativ Avvägningstänger Digitalpass Komradio Prismastång Rotationslaser Industrilaser Lodlaser Optiskt Punkt.Linjelaser GPS SYSTEM

 

Z-fix är en elektronisk avvägningsstång avsedd att användas                             
för all sorts utsättning. Den arbetar med fördel ihop med                            
planlaser och handmottagare monterad på Z-fix datorhuvud                            

Z-fix innebär säkerhet och tidsvinst. Du programmerar in fix-                            
höjden en enda gång - sedan räknar Z-fix ut alla höjder.                            
Manuella höjdberäkningar bortrationaliseras, felräkningar                            
elimineras. Z-fix ger dig enklare och snabbare utsättning.
Z-FIX Datorhuvud inkl.huvudstång. Pris: 9 950:- exkl.moms
Rabatt avgår vid samtidigt köp av laserpaket.                            

                           
                            
                          
                              

 

 

Start ]

Uppdaterad 2018-04-13