THIFAB AB LASER & GEODESI, ÅNÄSVÄGEN 27, 416 68 GÖTEBORG, TEL:031-259680, FAX:031-250875, E-mail: info@thifab.com                                                

Punktlaser


Start Planlaser Enfallslaser Tvåfallslaser Maskinmottagare Rörläggningslaser Plan & Vert.laser Punktlaser Avståndsmätare Totalstation Teodolit Avväg.instrument Z-FIX markplan. Handmott.Laser Linjelaser Planimeter Stativ Avvägningstänger Digitalpass Komradio Prismastång Rotationslaser Industrilaser Lodlaser Optiskt Punkt.Linjelaser GPS SYSTEM

 

Multi Pointer
DUO-POINTER
ROBOVECTOR

PUNKTLASER, OLIKA MODELLER

Under rubriken Punkt.Linjelaser finns även modeller som har en kombination av punkt och laserlinjer.

 

 

Start ] Multi Pointer ] DUO-POINTER ] ROBOVECTOR ]

Uppdaterad 2018-04-13