THIFAB AB LASER & GEODESI, ÅNÄSVÄGEN 27, 416 68 GÖTEBORG, TEL:031-259680, FAX:031-250875, E-mail: info@thifab.com                                                

Planlaser


Start Planlaser Enfallslaser Tvåfallslaser Maskinmottagare Rörläggningslaser Plan & Vert.laser Punktlaser Avståndsmätare Totalstation Teodolit Avväg.instrument Z-FIX markplan. Handmott.Laser Linjelaser Planimeter Stativ Avvägningstänger Digitalpass Komradio Prismastång Rotationslaser Industrilaser Lodlaser Optiskt Punkt.Linjelaser GPS SYSTEM

 

FL 1
FL 100HA
LL 300
ML 10X
FL 110HA
FL 100HA JUNIOR

 ( Rotationslaser).  Planlaser.  Finns också en modell med möjlighet till lutningsinställning. Som t.ex FL100HA

 

 

 

 

 

 
Start ] FL 1 ] FL 100HA ] LL 300 ] ML 10X ] FL 110HA ] FL 100HA JUNIOR ]

Uppdaterad 2018-04-13