THIFAB AB LASER & GEODESI, ÅNÄSVÄGEN 27, 416 68 GÖTEBORG, TEL:031-259680, FAX:031-250875, E-mail: info@thifab.com                                                

FET 110/120


Start Uppåt Planlaser Enfallslaser Tvåfallslaser Maskinmottagare Rörläggningslaser Plan & Vert.laser Punktlaser Avståndsmätare Totalstation Avväg.instrument Z-FIX markplan. Handmott.Laser Linjelaser Planimeter Stativ Avvägningstänger Digitalpass Komradio Prismastång Rotationslaser Industrilaser Lodlaser Optiskt Punkt.Linjelaser GPS SYSTEM

 

Uppåt

FET 110 Elektronisk Digital-Teodolit med hög noggrannhet.

 

horisontalcirkel valbar medurs alt.moturs, 0-set, hold, v-cirkel visning i gon,
grader alt. % av lutning.
förstoring 30ggr  -  minimum fokuseringsavstånd 1,3m  -  dubbla LCD
noggrannhet 10cc  -  driftstid 15tim  -  vikt 4,8kg.
Levereras med instrumentväska, laddare och 2st batteri Ni-MH
Extra utrustning: 90 graders eyeprism

Mer Information

 
Start ] Uppåt ]

Uppdaterad 2018-04-13