THIFAB AB LASER & GEODESI, ÅNÄSVÄGEN 27, 416 68 GÖTEBORG, TEL:031-259680, FAX:031-250875, E-mail: info@thifab.com                                                

Linjelaser


Start Planlaser Enfallslaser Tvåfallslaser Maskinmottagare Rörläggningslaser Plan & Vert.laser Punktlaser Avståndsmätare Totalstation Teodolit Avväg.instrument Z-FIX markplan. Handmott.Laser Linjelaser Planimeter Stativ Avvägningstänger Digitalpass Komradio Prismastång Rotationslaser Industrilaser Lodlaser Optiskt Punkt.Linjelaser GPS SYSTEM

 

FL 40 3-LINER HP
GEO5X-L360 HP
SQUARE LINER II
FL 40-4LINER HP
FL 55 PLUS MULTILINER
FL 69 HP MULTILINER
FL 1000
Geo3X HP
FL40 PowerCross SP
FL70 Premium-liner SP

Linjelaser för inredningsmontage, avger laserlinjer på golv, väggar och tak, beroende på modell.

Olika benämningar:   Krysslaser  Korslaser  Laserliner

 

 

 

 

 

 

 

Start ] FL 40 3-LINER HP ] GEO5X-L360 HP ] SQUARE LINER II ] FL 40-4LINER HP ] FL 55 PLUS MULTILINER ] FL 69 HP MULTILINER ] FL 1000 ] Geo3X HP ] FL40 PowerCross SP ] FL70 Premium-liner SP ]

Uppdaterad 2018-04-13