THIFAB AB LASER & GEODESI, ÅNÄSVÄGEN 27, 416 68 GÖTEBORG, TEL:031-259680, FAX:031-250875, E-mail: info@thifab.com                                                

Flexilatta TN 20K


Start Uppåt Planlaser Enfallslaser Tvåfallslaser Maskinmottagare Rörläggningslaser Plan & Vert.laser Punktlaser Avståndsmätare Totalstation Teodolit Avväg.instrument Z-FIX markplan. Handmott.Laser Linjelaser Planimeter Stativ Digitalpass Komradio Prismastång Rotationslaser Industrilaser Lodlaser Optiskt Punkt.Linjelaser GPS SYSTEM

 

Uppåt


Teleskopstång för avvägning av ex.golv ihop med planlaser. Längd 2,40m inkl.fodral och doslibell. Nedre del
justerbar i höjd för noll-inställning.

Mer Information

 

Start ] Uppåt ]

Uppdaterad 2018-04-13