THIFAB AB LASER & GEODESI, ÅNÄSVÄGEN 27, 416 68 GÖTEBORG, TEL:031-259680, FAX:031-250875, E-mail: info@thifab.com                                                

FL 40 3-LINER HP


Start Uppåt Planlaser Enfallslaser Tvåfallslaser Maskinmottagare Rörläggningslaser Plan & Vert.laser Punktlaser Avståndsmätare Totalstation Teodolit Avväg.instrument Z-FIX markplan. Handmott.Laser Planimeter Stativ Avvägningstänger Digitalpass Komradio Prismastång Rotationslaser Industrilaser Lodlaser Optiskt Punkt.Linjelaser GPS SYSTEM

 

Uppåt

3 Synliga laserlinjer, vertikal linje > 90grader hor+vert linje. Inbyggd kompensator, magnetdämpad.
Visuell samt ljudsignal om instrumentet kommer ur läge. Låsning av kompensator vid transport.
Levereras komplett med: vägg/stativ-fäste, batterier, magnetmåltavla, laserglasögon och bärväska.

 HP står för ( high-power laserdiod ) extra bra synbarhet på laserlinjer. Pris: 1 595:- exkl.moms

FL 40-3liner HP

Broschyr FL40 3-LINER

Start ] Uppåt ]

Uppdaterad 2018-04-13