THIFAB AB LASER & GEODESI, ÅNÄSVÄGEN 27, 416 68 GÖTEBORG, TEL:031-259680, FAX:031-250875, E-mail: info@thifab.com                                                

FLG 240HV-GREEN


Start Uppåt Planlaser Enfallslaser Tvåfallslaser Maskinmottagare Rörläggningslaser Punktlaser Avståndsmätare Totalstation Teodolit Avväg.instrument Z-FIX markplan. Handmott.Laser Linjelaser Planimeter Stativ Avvägningstänger Digitalpass Komradio Prismastång Rotationslaser Industrilaser Lodlaser Optiskt Punkt.Linjelaser GPS SYSTEM

 

Uppåt


Plan & Vertikal-laser, helautomatisk med grönt laserljus. Mycket bra synlighet för att t.ex. jobba utan handmottagare
vid inredningsmontage e.t.c.         Pris: 7 470:- exkl.moms        Se nedanstående länk för mer information.

Stativ FS20,  + 500:-   Avv-stång 5m teleskop,  + 500:-

FLG 240HV GREEN

Start ] Uppåt ]

Uppdaterad 2018-04-13