THIFAB AB LASER & GEODESI, ÅNÄSVÄGEN 27, 416 68 GÖTEBORG, TEL:031-259680, FAX:031-250875, E-mail: info@thifab.com                                                

FKL-80 RÖRLASER


Start Uppåt Planlaser Enfallslaser Tvåfallslaser Maskinmottagare Rörläggningslaser Plan & Vert.laser Punktlaser Avståndsmätare Totalstation Teodolit Avväg.instrument Z-FIX markplan. Handmott.Laser Linjelaser Planimeter Stativ Avvägningstänger Digitalpass Komradio Prismastång Rotationslaser Industrilaser Lodlaser Optiskt Punkt.Linjelaser GPS SYSTEM

 

Uppåt


FKL-80 L komplett inkl.komfortpaket. Nu med Li-ion batteri 
FKL-81 L ställbar laserpunkt inkl.komfortpaket. Nu med Li-ion batteri

Mer Information

 

Start ] Uppåt ]

Uppdaterad 2018-04-13