THIFAB AB LASER & GEODESI, ÅNÄSVÄGEN 27, 416 68 GÖTEBORG, TEL:031-259680, FAX:031-250875, E-mail: info@thifab.com                                                

FKL-50 GREEN


Start Uppåt Planlaser Enfallslaser Tvåfallslaser Maskinmottagare Plan & Vert.laser Punktlaser Avståndsmätare Totalstation Teodolit Avväg.instrument Z-FIX markplan. Handmott.Laser Linjelaser Planimeter Stativ Avvägningstänger Digitalpass Komradio Prismastång Rotationslaser Industrilaser Lodlaser Optiskt Punkt.Linjelaser GPS SYSTEM

 

Uppåt


FKL-50 GREEN Med grönt laserljus. Utrustning som ingår samt spec. se nedanstående länk.
Pris: 23 900:- exkl.moms           Universalfäste Pris 2 190: exkl.moms

FKL-50 GREEN                           FKL-50 UNIVERSALFÄSTE

 
Start ] Uppåt ]

Uppdaterad 2018-04-13