THIFAB AB LASER & GEODESI, ÅNÄSVÄGEN 27, 416 68 GÖTEBORG, TEL:031-259680, FAX:031-250875, E-mail: info@thifab.com                                                

FET 420 K/405 K


Start Uppåt Planlaser Enfallslaser Tvåfallslaser Maskinmottagare Rörläggningslaser Plan & Vert.laser Punktlaser Avståndsmätare Totalstation Avväg.instrument Z-FIX markplan. Handmott.Laser Linjelaser Planimeter Stativ Avvägningstänger Digitalpass Komradio Prismastång Rotationslaser Industrilaser Lodlaser Optiskt Punkt.Linjelaser GPS SYSTEM

 

Uppåt

Elektronisk teodolit med kompensator för vert & hor-axeln. Dubbla avläsningsdisplayer, förstoring 30X,
mätenheter 400gon alt. 360grader, vertikalvinkeln även  visning % av lutning, 0-set i horisontal-
vinkeln, belysning i display, driftstid 15tim, trefot avtagbar, batteri 4x1,5V AA, vikt 4,0kg

Extrautrustning: 90 graders eyeprism

Info. FET 420K

Info. FET 405K

Start ] Uppåt ]

Uppdaterad 2018-04-13