THIFAB AB LASER & GEODESI, ÅNÄSVÄGEN 27, 416 68 GÖTEBORG, TEL:031-259680, FAX:031-250875, E-mail: info@thifab.com                                                

FET 402K-L


Start Uppåt Planlaser Enfallslaser Tvåfallslaser Maskinmottagare Rörläggningslaser Plan & Vert.laser Punktlaser Avståndsmätare Totalstation Avväg.instrument Z-FIX markplan. Handmott.Laser Linjelaser Planimeter Stativ Avvägningstänger Digitalpass Komradio Prismastång Rotationslaser Industrilaser Lodlaser Optiskt Punkt.Linjelaser GPS SYSTEM

 

Uppåt


Elektronisk teodolit med kompensator för horisontal och vertikalaxel. Integrerad laserpunkt. Dubbla
avläsningsdisplayer. Förstoring 30X, visning i display 360grader alt.nygrader 400gon. Vertikalaxeln
kan även visa procentlutning. För mer information, gå in på nedanstående länk.
Extra utrustning: 90graders eyeprism ( för branta lutningar ).

Mer Information

 

 

 
Start ] Uppåt ]

Uppdaterad 2018-04-13