THIFAB AB LASER & GEODESI, ÅNÄSVÄGEN 27, 416 68 GÖTEBORG, TEL:031-259680, FAX:031-250875, E-mail: info@thifab.com                                                

FEN 132


Start Uppåt Planlaser Enfallslaser Tvåfallslaser Maskinmottagare Rörläggningslaser Plan & Vert.laser Punktlaser Avståndsmätare Totalstation Teodolit Z-FIX markplan. Handmott.Laser Linjelaser Planimeter Stativ Avvägningstänger Digitalpass Komradio Prismastång Rotationslaser Industrilaser Lodlaser Optiskt Punkt.Linjelaser GPS SYSTEM

 

Uppåt

FEN 132 Ingenjörs avv.instrument,  robust kompensator och optik av hög kvalite. Indexmarkering för hög mätnoggrannhet,
32X förstoring. För mer info. följ nedanstående länk.        Pris:  3 790:- exkl.moms

FEN132

Start ] Uppåt ]

Uppdaterad 2018-04-13