THIFAB AB LASER & GEODESI, ÅNÄSVÄGEN 27, 416 68 GÖTEBORG, TEL:031-259680, FAX:031-250875, E-mail: info@thifab.com                                                

Avståndsmätare


Start Planlaser Enfallslaser Tvåfallslaser Maskinmottagare Rörläggningslaser Plan & Vert.laser Punktlaser Avståndsmätare Totalstation Teodolit Avväg.instrument Z-FIX markplan. Handmott.Laser Linjelaser Planimeter Stativ Avvägningstänger Digitalpass Komradio Prismastång Rotationslaser Industrilaser Lodlaser Optiskt Punkt.Linjelaser GPS SYSTEM

 

EcoDist Plus
Disto D2
Disto D3
Disto A5
Disto A6
Disto D8
Disto D5

AVSTÅNDSMÄTARE ,  OLIKA MODELLER


LASERAVSTÅNDSMÄTARE,   Samlingsbroschyr DISTO D2, D3, A5, A6, A8.

 

 

 

 

Start ] EcoDist Plus ] Disto D2 ] Disto D3 ] Disto A5 ] Disto A6 ] Disto D8 ] Disto D5 ]

Uppdaterad 2018-04-13